Feminism är inte ett fult ord

Feminism är inte synonymt med manshat. Hat är en känsla, en reaktion och inte en ideologi. Manshat är en konsekvens av kvinnohat och riktar sig inte till den enskilde manliga individen, utan till män i grupp och samhällets patriarkala normer och strukturer, och som till skillnad från kvinnohat inte leder till några negativa konsekvenser överhuvudtaget, förutom i vissa fall kränkta män. Kvinnohat däremot leder till att kvinnor har lägre löner, gör mer obetalt arbete i hemmet, att "kvinnoyrken" har lägre status än "mansyrken", att kvinnor ses som lite sämre än män vilket i sin tur leder till att kvinnor har mindre frihet, det vill säga att de inte får klä sig som de vill, se ut som de vill eller ligga hur mycket de vill med hur många de vill. Kvinnohat är också grundorsaken till sexuella trakasserier, våldtäkter, misshandel, hot och till och med mord på kvinnor.
 
Nej, det betyder inte att jag som feminist anser att du som man aktivt väljer att hata kvinnor eller att kvinnohat är avsiktet i alla mäns handlingar. Att jag är feminist betyder att jag är medveten om att det finns en urmodig människosyn där män är överordnade kvinnor som genomsyrar samhället än idag och bidrar till våra värderingar, uppfattningar och förväntningar om respektive kön och således vårat bemötande och våra handlingar gentemot varandra. "Vi feminister" brukar kalla detta samhällssystem för patriarkat, och det vill vi gärna krossa. Patriarkatet gynnar ingen. Inte ens män som anses vara den "privilegierade" gruppen i samhället.
 
Många har kritiserat feminismen för att bara jobba med kvinnofrågor och därmed utesluta mansfrågor, men det stämmer inte. Feminismen gynnar både kvinnor och män. Självfallet ligger dock mycket fokus på kvinnor och att driva framåt kvinnors rättigheter när målet är att kvinnor och män ska vara jämställda på alla plan i samhället (politiskt, ekonomiskt och socialt) vilket det inte är. Än. Män vilar på större delen av den politiska, ekonomiska och sociala makten och har därmed ett rejält försprång. Feminismen vill motverka detta genom att krossa patriarkatet och de patriarkala strukturer som bidrar till negativa könsroller och stereotyper, som i sin tur bidrar till bland annat psykisk ohälsa och till och med självmord. En liga män också leder.
 
Det är patriarkatet som har gett upphov till den så kallade "machokulturen". Rösten i bakhuvudet som säger att du som man ska sopa dina känslor under mattan, att ingen vill höra om dina känslor, eftersom känslor är synonymt med femininitet och feminintet är lika med svaghet. När du som man känner för att gråta är det machokulturen som vrålar "BIT IHOP OCH TA DET SOM EN MAN". Det är machokulturen som säger åt män att det är manligt att slåss, det är machokulturen som säger att det är manligt att sexualisera kvinnor och det är machokulturen som säger att det är helt okej att ta sig friheter till kvinnors kroppar. Ibland tycker machokulturen om att ta sig friheter till sex med kvinnor utan deras samtycke också. Patriarkatet och machokulturen går hand i hand med antalet våldtäkter och sexualbrott. 98% av dem som misstänks för sexualbrott är män enligt en undersökning från brottsförebyggande rådet (2013).
 
Det finns ett talesätt som säger att "alla män är potentiella våldtäktsmän" och vars avsikt inte är att generalisera alla män som våldtäktsmän, utan att uppmärksamma en kultur som är uppbyggd på att som kvinna vara ständigt medveten om risken för att bli våldtagen och tvingas anpassa sig efter detta faktum. Det vill säga att som kvinna tidigt få lära sig och ofta bli påmind om att inte klä sig för "utmanande", att inte supa sig för full, att inte vistas utomhus själv när det är mörkt, att ta säkrare omvägar och att beväpna sig med pepparsprej, visselpipor, överfallslarm, att ha nödnumret inslaget på mobiltelefonen eller genom att greppa nycklarna hårt mellan fingrarna som jag har fått lära mig, eller vad det nu kan vara. Utifall att. "Man vet ju aldrig".
 
Risken finns ju att en man kan komma att våldta dig, och har du inte vidtagit de försiktighets- och skyddsåtgärder som samhället har avsatt för dig som kvinna och potentiellt våldtäktsoffer, för att undvika att bli våldtagen så får du i princip skylla dig själv om du skulle bli det. Skulle du bli våldtagen trots att du vidtagit alla möjliga åtgärder för att undvika våldtäkt så får du skylla dig själv i alla fall för alla vet ju att män inte kan kontrollera sin sexlust och du som kvinna borde anpassa hela din existens efter detta faktum. Att "pojkar är pojkar" är något vi tidigt får lära oss. Vi lever i ett samhälle där det är viktigare att lära kvinnor att inte bli våldtagna istället för att lära män att inte våldta.
 
Poängen är att jag egentligen inte ska behöva förklara varför jag är feminist. Det borde vara en självklarhet för alla människor, både kvinnor och män. Att vara för alla människors lika möjligheter och rättigheter oavsett kön. Jag ska inte behöva försvara det. Jag ska inte behöva rättfärdiga ett ord som alltid har haft en och samma betydelse bara för att någon har valt att associera det med det raka motsatta. Feminism är inte ett fult ord. Vad spelar det egentligen för roll vad ordet associeras med? Hur människor väljer att tillämpa ordet ändrar inte den ursprungliga innebörden eller det ursprungliga målet. Målet har alltid varit och kommer alltid vara jämställdhet. Varför är det så svårt att ta ställning till det?
 
 
3
Niklas

Skeppa tillbaka invandrarna till Mellanöstern och Afrika så ska du se att antalet våldtäkter sjunker som en sten. Det är där det verkliga patriarkatet återfinns.

Sen håller jag inte med om att män tjänar särskilt mycket mer än kvinnor. Och den lilla löneskillnad som finns kan kanske förklaras med något annat än luddiga konspirationsteorier.

Kanske kan du backa upp dina påstående med källor? I stället för att bara hänvisa till att du är feminist och att du därmed vet bättre än oss andra. Då ökar ju sannolikheten att vi icke-feminister faktiskt ska övertygas att det ni säger är korrekt och inte bara är det sedvanliga, irrationella manshatet som idisslas för femtioelfte gången.

Jag orkade inte läsa resten, men det var säkert bra skrivet.

God Jul.

Svar: Okej, Niklas. Allt är invandrarnas fel. Bra inledning. Jag väljer dock att inte svara på det.

Oavsett om du inte håller med om att män tjänar "särskilt mycket mer" än kvinnor så gör dem det och dessa "luddiga konspirationsteorier" är onekligen väldigt _troliga_ skäl för varför det ser ut som det gör i samhället. Men du har rätt i att det bara är ett antagande att vårat samhälle är ett patriarkat, åtminstone från min sida. Jag har inga källor eller vetenskapliga bevis på att det är så, men om jag hittar några säger jag till.

Att jag har valt att inte "backa upp" mina andra antaganden med källor är för att jag antog att det inte behövdes. Att män vilar på större delen av den politiska, ekonomiska och sociala makten ansåg jag vara något som alla var medvetna om, oavsett hur stora gapen må vara land till land, män har _oftast_ alltid ett rejält försprång i jämförelse med kvinnor. Även i Sverige, trots att vi har det _ganska_ jämställt här.

Min avsikt var inte heller att bevisa någonting utan att förklara "typiska" fördomsfulla antaganden om feminism och feminister. Exempelvis manshat. Att ge möjlighet till att se saken ur ett annat perspektiv än bara ett och kanske få en förståelse för hur och varför det ser ut som det gör.

Väldigt tråkigt att du inte läste hela texten, då kanske du hade tänkt efter innan du "öppnade käften". Det är lätt att trampa vidare i samma gamla spår och göra fördomsfulla antaganden när man inte ens tar sig tid att läsa hela texten och ger sig möjlighet att förstå det jag har skrivit.

Har du några frågor om det som rör min text så svarar jag gärna så gott jag kan, om du känner att du kan hålla en "god ton" så att säga. Jag är inte så intresserad av att diskutera med någon som inte kan se saker ur fler än bara ett perspektiv, det leder ingenstans tyvärr.

God jul!
Elin Svanold

Niklas

Vad smidigt du undvek invandringsfrågan. Men vilket val har du egentligen? Islamvurmandet och det tillhörande förnekandet av invandrares överrepresentation bland våldtäktsmän är ju ett fullkomligt ologiskt och kvinnofientligt inslag i den svenska feminismen. Nåväl.

Såvitt jag vet finns ingen stor löneskillnad mellan män och kvinnor inom samma yrke. Jag är dock inte särskilt insatt och nöjer mig därför med att läsa vad som står på Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6neskillnader_mellan_m%C3%A4n_och_kvinnor#Beror_justerat_l.C3.B6negap_p.C3.A5_l.C3.B6nediskriminering.3F

"I den största akademiska studien som gjorts på området, där över en miljon löntagares löner mellan 1970 och 1990 granskades, konstaterade forskarna att "Resultaten visar att kvinnor och män som arbetar på likartad befattning och samma arbetsplats har mycket liten skillnad i lön" vidare konstaterar de att "Våra forskningsresultat är helt i överensstämmelse med det många forskare redan anat: direkt lönediskriminering är inte längre ett problem. Det vi har gjort är att dokumentera att så är fallet." Detta resultat ligger också helt i linje med vad ex. JämO, Arbetsgivarverket, Svenskt Näringslivs och Medlingsinstitutet funnit."

Beträffande den politiska makten så kan man väl säga att den tillhör folket, d v s ena hälften tillhör männen och andra kvinnorna, om man nu vill se det på det sättet. På Wikipedia ser jag att 152 riksdagsmandat innehas av kvinnor. Det är drygt 43 % av mandaten. Hade fler kvinnor engagerat sig i exempelvis SD i stället för FI så hade denna siffra antagligen varit ännu högre. Och fyra av nio av riksdagspartiernas ledare/språkrör är kvinnor. Räknar man Fridolin som kvinna så blir det fem. Bland statsråden är det helt jämn könsfördelning. Manliga politiker är riktiga klåpare som inte lyckas bättre med Patriarkatet™ i ryggen.

Jag ifrågasätter också att män har den sociala makten. Det är ju bara att titta på vilka det är som kontrollerar informationsflödet i samhället. Framför allt i public service finner man väldigt många kvinnliga feminister, men även på redaktionerna på många av de större tidningarna. Och manliga journalister är i huvudsak också feminister och bidrar på intet sätt till någon så kallad machokultur.

Jag läste resten av texten den här gången. Jag får en känsla av att du var frustrerad när du skrev; att du kanske inte riktigt tänkte kritiskt. Vilka är det egentligen som våldtar? Är det Kalle och Erik som påeldade av patriarkatet våldför sig på kvinnor? Eller finns det kanske en elefant i rummet? En elefant från en vitt skild kultur där kvinnor ses som ägodelar.

Jag vidhåller att man kan få våldtäktssiffrorna att dala kraftigt, om man verkligen vill. Men feministerna skulle förstås sätta sig på tvären.

Jag försökte att inte vara lika otrevlig den här gången.

Niklas

Skrämmande det som hände i Köln. Tyskarna verkar också leva i ett patriarkat.

Vilka politiska åtgärder kan tyskarna vidta för att liknande händelser inte ska inträffa igen? Mer invandring kanske?